Xem giỏ hàng “Thuốc- Thối ấu trùng tuổi lớn (trên 6 ngày tuổi) cho cả hai giống ong” đã được thêm vào giỏ hàng.