• Bạn không thể thêm "Dây thép căng cầu - mạ kẽm" vào giỏ hàng vì sản phẩm này hiện đã hết hàng.