Không cần đến địa chỉ người bán vẫn mua được hàng. Hàng được giao tay tại địa chỉ người mua ( COD ).

Hãy nhắn tin hoặc gọi điện thoại cung cấp địa chỉ. Hàng chuyển sẽ đến địa chỉ người mua. Thanh toán khi xem, nhận hàng ( COD ) trừ thỏa thuận khác.