KHÁCH HÀNG Ở ĐÂU HÀNG ĐƯỢC GIAO Ở ĐẤY.

Hãy nhắn tin hoặc gọi điện thoại cung cấp địa chỉ. Hàng chuyển sẽ đến địa chỉ người mua. Thanh toán sau khi kiểm tra, nhận hàng ( COD ) trừ thỏa thuận khác.