Xem giỏ hàng “Bút đánh dấu ong chúa.” đã được thêm vào giỏ hàng.

  • Thùng nuôi 2 giống ong mật.

    Sản phẩm mới thùng nuôi ong mật nuôi được cả 2 giống ong mật nội và ong mật ngoại, các yêu cầu về kỹ thuật để sản xuất các thùng nuôi ong mật đảm bảo sử dụng được hai loai cầu ong mà vẫn có đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để đáp ứng mát về mùa hè, ấm về mùa đông với giá thành hạ. Thùng hoàn thiện, đưa vào sử dụng ngay.